Identiteit

Bestuur, directie en medewerkers van het Metzo College geven inhoud aan een school waarin de christelijke tradities herkenbaar zijn. Door middel van gezamenlijke vieringen wordt er aandacht besteed aan christelijke feestdagen zoals Kerstmis.

 

Hierbij gaan wij uit van

•   de christelijke levensovertuiging;

•   wederzijds respect voor andere levensbeschouwelijke en religieuze 
     overtuigingen;

•   de normen en waarden in de hedendaagse maatschappij in 
    overeenstemming met de
christelijke en de humanistische traditie.

 

Alle leerlingen van klas 2, 3 en 4 volgen één uur per week de les levensbeschouwelijke vorming.