Stages

In het 3e leerjaar is er een oriënterende stage van twee weken.

In het 4e leerjaar is er voor alle leerlingen een afdelingsgerichte stage, die afhankelijk is van de gevolgde afdeling.

De normale lessen vervallen in die periode. Daarvoor in de plaats komt de verplichte stage als onderdeel van het leerprogramma.