Rekenen


Sinds een paar jaar wordt er op het Metzo college ook rekenen gegeven.

De commissie Meijerink heeft in opdracht van het Ministerie van Onderwijs een rapport samengesteld waarin de niveaus zijn vastgesteld.

Niveau 1F (F staat voor functioneel rekenen) is eindniveau groep acht

Niveau 2F is eindniveau vmbo (Basis – Kader – Mavo)

Niveau 3F is eindniveau mbo – Havo en VWO.

 

In schooljaar 2013-2014 (de huidige 3e klassen) moeten de leerlingen naast hun examen ook een rekentoets niveau 2F maken. Om te kunnen slagen moet deze toets met een voldoende worden afgesloten.

 

Rekenen wordt landelijk niet gezien als een vak, de minister stelt geen extra vergoeding beschikbaar. Om de leerlingen toch een reële kans te geven om de eindtoets 2F in klas 4 te kunnen halen heeft het Metzo College zich genoodzaakt gevoeld zelf middelen beschikbaar te stellen. Hierbij moet gedacht worden aan zowel leermiddelen als het inzetten van menskracht.


Op het lesrooster van de leerlingen staat het vak Rekenen.
Om overzicht te kunnen houden worden de scores van de leerlingen in kaart gebracht. Deze worden vertaald in cijfers en komen als zodanig in Magister. Omdat rekenen door het ministerie niet wordt gezien als een apart vak, tellen de cijfers niet mee voor de overgang naar een volgend leerjaar.

 

We gebruiken de methode Deviant, naast het boek kan/moet vanaf klas 2 ook digitaal geoefend worden. In klas 1 gebruiken we het boek niveau 1F met uitzonderingen naar 2F. Aan het eind van leerjaar 1 maken de leerlingen een instaptoets 2F. De score is het uitgangspunt van klas 2.

De onderdelen die een leerling (nog) niet beheerst moeten extra worden geoefend.

Ook is het belangrijk dat de kennis wordt “onderhouden”.

 

Vanaf klas 2 hebben alle leerlingen een inlogcode voor Deviant (www.studiemeter.nl).