Rapporten

Eerste rapport:       november

Tweede rapport:     februari

Derde rapport:        juli

De juiste data staan in de kalender vermeld. Wij zijn gewend alle leerlingen tijdens het schooljaar te bespreken.

Tijdens deze bespreking komen zoveel mogelijk facetten aan de orde die het leerproces van de leerling beïnvloeden.

Mocht er aanleiding toe zijn dan worden ouders/verzorgers voor een gesprek uitgenodigd.

 

Berekening rapportcijfers leerjaar 1 en 2


Het schooljaar kent drie periodes van circa 13 weken.

Berekening rapportcijfers klas 1 en 2:

 

Cijfer 1e rapport: gemiddelde cijfer van periode 1.

Cijfer 2e rapport: gemiddelde cijfer van periode 1 en 2.

Cijfer 3e rapport: gemiddelde cijfer van periode 1, 2 en 3.

 

De cijfers op de rapporten zijn afgerond op één decimaal.

Ouders en leerlingen hebben m.b.v. een persoonlijke inlogcode via de website inzage in hun cijferlijst.