Overgangsnormen

Algemeen 

 

Tijdens de eindrapportbespreking stelt de vergadering vast of een leerling wordt bevorderd of afgewezen voor overgang. De besluiten van deze vergadering zijn bindend. Beroep is alleen mogelijk bij de directeur.

 

Een leerling die niet aan de overgangsnormen voldoet, wordt besproken.

De vergadering beslist of deze leerling:

  • het jaar over mag doen (doubleren)
  • naar een andere leerweg gaat. (van mavo naar kader, of van kader naar basis)

 

Een leerling die zeer goede prestaties levert kan in aanmerking komen voor opstromen. (van basis naar kader, of van kader naar mavo)

De geldende normen staan in de hierna volgende schema’s.

 

Bij het berekenen van het gemiddelde tellen alle vakken even zwaar.

Voor het tellen van het aantal onvoldoendes op een rapport worden de cijfers als volgt afgerond:

  

 

5,4

5,3

5,2

5,1

5,0

4,9

4,8

4,7

4,6

4,5

 

 

 

 

Afgerond 5.

Telt als één onvoldoende.

 

 

 

 

4,4

4,3

4,2

4,1

4,0

3,9

3,8

3,7

3,6

3,5

 

 

 

 

 

Afgerond 4.

Telt als twee onvoldoendes.

 

 

 

 

3,4

3,3

3,2

3,1

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5

 

 

 

 

Afgerond 3.

Telt als drie onvoldoendes.

 

Leerjaar 1

Overgang van leerjaar 1 naar 2

 

 

Basis

 

 

Gemiddelde alle vakken* minimaal 6

 

Maximaal 4 onvoldoendes op de lijst.

 

Kader

 

 

Gemiddelde alle vakken* minimaal 6

 

Maximaal 3 onvoldoendes op de lijst.

 

Mavo

 

Gemiddelde alle vakken* minimaal 6

 

Maximaal 3 onvoldoendes op de 
lijst.

Maximaal 1 onvoldoende voor

Ned, Eng, Wis.

 

 

Indien onder de norm, of in bijzondere gevallen, beslist de docentenvergadering:
         - doubleren

         - afstromen

 

*) Let op: Alle vakken betekent exclusief rekenen !

 

Leerjaar 2

Overgang van leerjaar 2 naar 3

 

Basis

Gemiddelde

alle vakken*

minimaal 6

Maximaal 4 onvoldoendes op de lijst

Gemiddeld een 6 en maximaal 1 onvoldoende voor Ned, Eng en de profielvakken

Profielvakken Zorg & Welzijn:

Profielvakken Techniek:

Profielvakken E&O en HBR

M&O

Wiskunde

Economie

 

Science

 

 

Kader

Gemiddelde

alle vakken*

minimaal 6

Maximaal 3 onvoldoendes op de lijst

Gemiddeld een 6 en maximaal 1 onvoldoende voor Ned, Eng en de profielvakken

Profielvakken Zorg & Welzijn:

Profielvakken Techniek:

Profielvakken E&O en HBR

M&O

Wiskunde

Economie

 

Science

 

 

Mavo

Gemiddelde

alle vakken*

minimaal 6

Maximaal 3 onvoldoendes op de lijst

Maximaal 1 onvoldoende voor Ned, Eng, Wis en de verplichte sectorvakken

Sectorvakken pakket 1

(zorg en techniek):

Sectorvakken pakket 2

(economie):

Leergebied techniek

(incl. natuur- & scheikunde)

Duits

Leergebied zorg

(incl. biologie)

Leergebied economie

(incl. economie en geschiedenis)

 

*) Let op: Alle vakken betekent exclusief rekenen !

 

Indien onder de norm, of in bijzondere gevallen, beslist de docentenvergadering:        
    - doubleren

    - afstromen

 

Opstromen in klas 2

 

 Van basis

naar kader

Gemiddelde alle vakken minimaal 8

Goede inzet en werkhouding

Van kader

naar mavo

 

Gemiddelde alle vakken minimaal 8

Gemiddelde van Ned, Eng, Wis minimaal 8

 

In klas 2 bovendien: voldoende resultaten voor de verplichte sectorvakken.

Goede inzet en werkhouding

Opmerkingen:

Opstromen gebeurt in de regel alleen aan het eind van het schooljaar, bij de overgang naar een hoger leerjaar.

In bijzondere gevallen kan een leerling in de loop van het schooljaar opstromen. De behaalde resultaten moeten dan aan de hier genoemde eisen voldoen.

 

Overgang van leerjaar 3 naar 4

 

De afgeronde rapportcijfers moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • Alle cijfers zijn 6 of hoger
  • Of.. één cijfer is een 5 en alle andere cijfers zijn 6 of hoger
  • Of.. één cijfer is een 4 en de andere cijfers zijn 6 of hoger waarvan tenminste één cijfer een 7of hoger is
  • Of.. voor twee vakken is het cijfer een 5 en de overige vakken zijn 6 of hoger waarvan tenminste één cijfer een 7 of hoger is
  • Er mag geen cijfer 3 of lager zijn
  • Het cijfer voor het vak Nederlands mag niet lager zijn dan 4,5 (afgerond 5)
  • CKV en LO moeten worden afgesloten met een V en kan geen compensatie opleveren om te gaan. 

Verder gelden de volgende bepalingen:

1.     Het praktijkvak bij Kader en Basis telt dubbel (een 5 telt dus voor twee

        vijven, een betekent: blijven zitten)

2.     Het vak Levo telt (in tegenstelling tot het examen) in bovenstaande

        berekening mee.

3.     Een O (=onvoldoende) voor het vak L.O. is geen criterium voor blijven

        zitten, maar betekent dat deze leerling tegen de zomervakantie extra

        lessen moet volgen.

4.     Een O (=onvoldoende) voor CKV is geen criterium voor blijven zitten,

        maar betekent dat deze leerling in leerjaar 4 het vak CKV geheel in

        eigen tijd moet overdoen. Er is vlak voor de zomervakantie nog wel de

        mogelijkheid om de achterstanden in te halen, maar dit gebeurd alleen

        in eigen tijd en in overleg met de CKV-docent.

5.     Op voordracht van de mentor kunnen de lesgevende docenten in bepaalde

        gevallen, in het belang van de leerling, anders besluiten.