Maatschappelijke Stage

Voor de groep leerlingen die vanaf 2011-2012 op het Metzo College starten in leerjaar 1 is de Maatschappelijke Stage wettelijk verplicht. Dit betekent dat voor het eind van leerjaar 3 de leerling 30 uur Maatschappelijke Stage moet hebben gedaan.

Onder Maatschappelijke Stage verstaan we activiteiten die aangeduid worden als vrijwilligerswerk. Onbetaald werk, waarbij je een bijdrage levert aan de maatschappij. Denk hierbij aan het geven van voetbaltraining aan de ‘F-jes’, werk in de natuur, hulp bieden aan bejaarden, goede doelen acties, enzovoort.

De planning over de diverse leerjaren:

Leerjaar 1:

Introductie binnen de mentorlessen, eventueel een project van 4 uur

Leerjaar 2:

Maatschappelijke Stage-lessen 15 uur

Maatschappelijke Stage in projectdagen

Leerjaar 3:

15 uur Maatschappelijke Stage in eigen tijd

Voor het welslagen van de Maatschappelijke Stage is medewerking van ouders erg gewenst!

De stage wordt gecoördineerd door de heren A. Mos en R. Saulus.