Loopbaanoriëntatie

In de maand maart van het tweede leerjaar moet de leerling een keus maken voor een sector en een afdeling van het onze school.

Om de leerlingen en hun ouders te ondersteunen bij het maken van deze keuze, bieden we in klas 1 en 2 een aantal activiteiten aan.

 

Begeleidingslessen

In de tweede klassen verzorgt de mentor de eerste helft van het schooljaar een aantal begeleidingslessen. Doel hiervan is, dat de leerling een beeld krijgt van zichzelf en van de beroepen die mogelijk bij hem passen. Het denkproces wordt op gang gebracht.

 

Competentiemeter

In de loop van dezelfde periode wordt de zogenaamde MCM Competentiemeter afgenomen. Dit is een uitgebreide online vragenlijst, die de leerling op school invult. De resultaten hiervan geven een goed beeld van de interesses, het leervermogen, de sociale vaardigheden en het doorzettingsvermogen van de leerling.

Tijdens de speciale ouderavond over dit onderwerp zijn deze gegevens de basis voor een gesprek met de mentor.  Ze kunnen het beeld dat de leerling al van zichzelf had versterken, maar ook weerleggen. In beide gevallen leveren ze stof tot nadenken.

 

On Stage

Een derde activiteit vindt in februari of maart plaats: Doetinchem On Stage. Aan dit evenement doen ook de eersteklassers mee, om alvast ervaring op te doen.

Alle leerlingen krijgen de kans om contact te leggen met twee of drie verschillende beroepsbeoefenaren. Na een kort gesprekje wordt een afspraak gemaakt voor een bezoek aan het bedrijf of de instelling, twee weken later.

Op deze manier kan de leerling zien of de voorstelling die hij van een beroep heeft, klopt met de werkelijkheid.

 

PSO

Ongeveer tegelijkertijd wordt de Praktische Sector Oriëntatie (PSO) georganiseerd. Tweedeklassers kunnen drie beroepsgerichte afdelingen naar keuze in onze school bezoeken, terwijl die in bedrijf is.

Dit geeft de leerlingen een kijkje in de lespraktijk van het derde en vierde schooljaar. Het is een goede gelegenheid om alvast de sfeer te proeven.

 

Portfolio

Van alle activiteiten die de leerling voor het maken van de keuze onderneemt, en van alle begeleiding en gesprekken die daarvoor georganiseerd worden, wordt een verslagje gemaakt. Deze verslagjes worden bewaard in het (digitale) Keuzeportfolio. Op deze wijze wordt het hele proces vastgelegd, zodat bijgehouden kan worden of de juiste stappen zijn genomen.

 

Contract

De uiteindelijke keuze voor een sector en een afdeling wordt schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst, die de leerling tegelijk met het tweede rapport in klas 2 ontvangt.