InternationaliseringInternationalisering  op onze school.

Het onderhouden van internationale contacten draagt ertoe bij dat men taal en cultuur van een ander land beter leert kennen en waarderen. Door de kennismaking met buitenlandse leeftijdgenoten worden vooroordelen weggewerkt.


Sinds 1989 werkt onze school samen met de Hohe-Giethorst-Schule uit Bocholt (Duitsland). Ieder jaar worden er enkele internationale projecten uitgevoerd. Deze school is evenals onze school een vmbo school met ongeveer 300 leerlingen. Internationaliseringen staat hier hoog in het vaandel. Langdurige contacten met scholen uit Litouwen, Polen, Nederland en België (Belgisch Bocholt) worden goed onderhouden.


In het schooljaar 2014-2015 is het meer dan 25 jaar geleden, dat de docenten dhr. Held (Hohe-Giethorst-Schule te Bocholt) en dhr. Rozijn met een bescheiden  structurele planning binnen “internationalisering” zijn begonnen. In de loop der jaren werden de projecten steeds verder uitgebouwd. Vele duizenden leerlingen hebben kunnen profiteren en leren. Veel leerlingen houden aan deze projecten plezierige herinneringen en contacten over.

In het kader van de langdurige en fijne samenwerking koos men voor een highlight in het schooljaar 2015-2016. Een Duits / Nederlands leerlingencamp van de Duitse “Volksbund” in het Belgische Lommel is in het vooruitzicht gesteld.Peace around the world (geluids opname)
Samen met Litouwse, Poolse en Duitse leerlingen werd dit internationale schoollied opgenomen.
4 leerlingen uit klas 2C, 2F en K hebben ook hun steentje ertoe bijgedragen.
Je hoort het lied : "Peace around the world " dus in 4 verschillende talen. De opname vond in de Hohe-Giethorst-Schule plaats en wel op 26 april 2010 tijdens de "Friedenswoche".