Bovenbouw

De leerjaren drie en vier noemen we samen de bovenbouw. In de bovenbouw bestaat een deel van de lessen uit beroepsgerichte vakken. Leerlingen uit de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kiezen in maart van het tweede leerjaar één van de zes profielen en vullen dat aan met beroepsgerichte keuzevakken.   


De MAVO leerlingen kiezen in klas 2 voor één van de twee pakketten in de bovenbouw.

Een belangrijk onderdeel van de bovenbouw is de loopbaan oriëntatie. Voor welke beroepsrichting ga jij? En welke vervolgopleiding hoort daar dan bij?  Je kunt dit behalve in de lessen ontdekken in de twee weken stage in zowel de derde als de vierde klas.