Onderwijs

De school telt vier leerjaren. De eerste twee leerjaren noemen we de onderbouw en leerjaar 3 en 4 de bovenbouw. Het onderwijs in de onderbouw is algemeen van karakter; er worden geen beroepsgerichte vakken gegeven. In de loop van het tweede leerjaar maken de leerlingen uit de basis- en kaderberoepsgerichte opleiding een keuze uit zes verschillende beroepsgerichte profielen. De MAVO beroepsgerichte opleiding kiest dan een vakkenpakket voor de bovenbouw.