Ziekmelding en verlofaanvraag

Wanneer uw zoon of dochter niet naar school kan in verband met ziekte, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan school door te geven. Wij verzoeken u ook de leerling weer beter te melden wanneer hij of zij weer naar school komt. 


Absentenadministratie is telefonisch bereikbaar van:


maandag t/m donderdag tussen   09.00 uur – 11.30 uur

12.30 uur – 14.30 uur

op vrijdag afwezig


Telefoonnummer:        0314 - 323426


Briefjes afwezigheid
Moet uw zoon of dochter naar de dokter, naar de orthodontist, naar therapie, naar het gemeentehuis of iets dergelijks, meldt u dit dan tevoren door middel van een zogenaamd afwezigheidsbriefje.
Op dit formuliertje kunt u de naam, klas, de dag, het tijdstip, de duur en de reden van de afwezigheid vermelden.
Uw kind neemt dit briefje mee naar school en stopt het in de speciale brievenbus bij de leerlingenbalie in de kantine (de Blinkende Bus). Op deze manier komen de gegevens op de juiste plek en kunnen ze door de absentenadministratie verwerkt worden.


Blanco afwezigheidsbriefjes zijn verkrijgbaar bij de leerlingenbalie in de kantine van de school.
U kunt ook een briefje downloaden en zelf uitprinten.
Klik hier wanneer u een afwezigheidsbriefje wilt downloaden.

Verlof

Als u om een bepaalde reden verlof wilt vragen voor uw zoon of dochter, stelt u zich dan vooraf in verbinding met één van de functionarissen leerlingenzorg. 


Voor islamitische feestdagen zoals het slachtfeest en het suikerfeest kan voor een leerling die hier aan deel wil nemen, één dag vrij gevraagd worden. Ook dan moet het verlof aangevraagd worden bij een functionaris leerlingenzorg.

 

Ziekte

Als uw zoon of dochter langdurig ziek is, is regelmatig overleg met de mentor van uw kind belangrijk. Op die manier kan de zieke leerling betrokken blijven bij school en bij het onderwijs.