Veilige (school)fietsroutes

Omdat Doetinchem een regionale functie heeft, zijn er veel bovenlokale functies te vinden zoals bedrijventerreinen, middelbare scholen, een bioscoop en een schouwburg. Duizenden leerlingen uit omliggende dorpen komen op de fiets naar Doetinchem. Zij fietsen meestal in groepen en maken veelal gebruik van vaste routes.

Vanuit een project van het Metzo College, het Rietveldlyceum, AOC Oost, het Ulenhof College en het Ludger College, IG&D Bedrijvig Doetinchem en de gemeente Doetinchem zijn de fietsroutes geïnventariseerd. Daarbij zijn ook knelpunten geïnventariseerd, die de leerlingen onderweg ervaren. De op deze wijze verkregen informatie is verwerkt in een digitale kaart. Aan het begin van ieder jaar wordt er opnieuw geïnventariseerd en wordt de kaart zo nodig aangepast.

De kaart is onderdeel van de communicatie vanuit de scholen naar (toekomstige) leerlingen en hun ouders over de meest gebruikte school-fietsroutes. Binnen het Metzo College is Dhr. ter Heijne, contactpersoon voor dit project. U kunt hem/haar bereiken via info@metzocollege.nl of per telefoon via 0314-323426. 

De verkregen informatie geeft de gemeente Doetinchem inzicht in de meest gebruikte fietsroutes en de knelpunten. Dit kan een bijdrage leveren bij het verbeteren van de fietsverkeersveiligheid in Doetinchem.

Diverse fietsroutes lopen over/naast bedrijventerreinen. Dagelijks komen ook veel werknemers op de fiets naar Doetinchem. IG&D is namens deze doelgroep en vanuit de KVO-B certificering van de Doetinchemse bedrijventerreinen bij dit project betrokken.

Informatie over actuele wegwerkzaamheden in Doetinchem vindt u hier.