Contact school - thuis

Het spreekt vanzelf dat de school contacten met u als ouder(s) en/of verzorger(s) zeer op prijs stelt.

Naast het contact dat er is tussen klassenmentor en ouder(s) en/of verzorger(s) worden er verschillende gezamenlijke ouderavonden voor elk leerjaar gehouden.

Inlichtingen van school worden u verstrekt via brieven en/of op de mentorspreekavond en/of op spreekavonden naar aanleiding van het rapport.

Voor deze spreekavonden krijgt u een schriftelijke uitnodiging.

 

Wenst u meer informatie dan kunt u altijd de school bellen. De receptie van de school zal u dan de gevraagde informatie verstrekken of u doorverbinden met de juiste persoon.

De school hoopt dat de uitwisseling van informatie wederzijds is. Zo nodig zal er direct met u contact worden opgenomen.